Η ΠΥΛΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ολοήμερη τεχνική υποστήριξη και εγκαταστάσεις σε εταιρίες και επαγγελματίες από εξειδικευμένο προσωπικό.Ειδικοί σε θέματα Πληροφορικής - Ασφάλειας - Τεχνολογίας

  • Πώληση και επισκευή Η/Υ & Laptop
  • Επισκευή Tablet - Smartphone
  • Συστήματα Ασφαλείας (Κάμερες - Συναγερμοί)
  • Τηλεφωνικά Κέντρα IP
  • Εγκαταστάσεις Δικτύων
  • Δημιουργία Ιστοσελίδων
  • Εναέριες και 360*  Φωτογραφίσεις και βίντεο
  • Υποστήριξη Social Media