Η ΠΥΛΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ολοήμερη τεχνική υποστήριξη και εγκαταστάσεις σε εταιρίες και επαγγελματίες από εξειδικευμένο προσωπικό.

 

 Στη ZeniΘ βρισκόμαστε σταθερά δίπλα σας από το 2000 κι έχουμε ως κύρια δραστηριότητα την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου & ηλεκτρικής ενέργειας. Καινοτόμες & αξιόπιστες υπηρεσίες για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσια κτήρια.

Προσανατολισμός της Εταιρείας είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, του επαγγελματία και της βιομηχανίας. Μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, με υπευθυνότητα & σεβασμό προς το περιβάλλον «δίνουμε ενέργεια» κάθε στιγμή!

 Στη ZeniΘ συμμετέχει κατά 51% η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΠΑ) και κατά 49% ξένος στρατηγικός επενδυτής (η Εταιρεία ΕΝΙ), ο οποίος ασκεί τη διοίκηση.

 Ειδικοί σε θέματα Πληροφορικής - Ασφάλειας - Τεχνολογίας

  • Πώληση και επισκευή Η/Υ & Laptop
  • Επισκευή Tablet - Smartphone
  • Συστήματα Ασφαλείας (Κάμερες - Συναγερμοί)
  • Τηλεφωνικά Κέντρα IP
  • Εγκαταστάσεις Δικτύων
  • Δημιουργία Ιστοσελίδων
  • Εναέριες και 360*  Φωτογραφίσεις και βίντεο
  • Υποστήριξη Social Media